ความสามารถที่มีเพิ่มเติมของระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน ที่ไม่ได้มีแค่บันทึกภาพ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเลือกซื้อสินค้า

ที่มีความสามารถต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ โดยค้นหา Function ที่มีอยู่ในสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ดังนี้

Video Event

 • Motion Detection ตรวจจับวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ 
 • Sound Detection ตรวจจับเสียงที่ได้รับจากกล้อง หรืออุปกรณ์ไมโครโฟน
 • Video Lose Detection ตรวจจับสัญญาณภาพจากกล้องที่ขาดหายไป
 • Face Detect ตรวจจับวัตถุที่มีรูปร่างลักษณะใบหน้าบุคคล
 • Tripwire ตรวจจับวัตถุที่ข้ามผ่านเส้นที่กำหนดไว้
 • Intrusion ตรวจจับวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ที่กำหนด
 • Abandoned/Missing ตรวจจับวัตถุที่แปลกปลอมในพื้นที่ หรือ วัตุที่หายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
 • Scene Change ตรวจจับการเปลี่ยนมุมภาพของกล้อง
 • Tampering ตรวจจับการบดบังภาพจากกล้อง เช่นนำวัตถุอื่นไดมาปิดบังหน้ากล้องหรือคลุมกล้องไว้

 

Video Analytics

 • People Counting ตรวจนับบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ in หรือ out ตามกำหนด
 • Face Recognition ตรวจจับใบหน้า และสามารถแยกแยะบุคคล
 • Heat map ตรวจสอบพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านที่สุด เหมาะสำหรับร้านค้า
 • ANPR อ่านเลขทะเบียนรถ และจัดทำฐานข้อมูล