โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Dahua Tool & Utility บนคอมพิวเตอร์

โหลดโปรแกรม Toolbox เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการได้

Toolbox
     
 ConfigTool  DiskCalculator  SmartPlayer Smart PSS  Disk Manager 

โปรแกรม ค้นหา IP
จัดการกล้อง แก้ไข IP Upgrade Firmware 

 โปรแกรม คำนวณพื้นที่จัดเก็บ Harddisk โปรแกรมเล่นไฟล์ DAV. AVI, MP4, ASF, อื่นๆ   โปรแกรมดูภาพสด / ดูภาพย้อนหลัง / Backup ไฟล์
Free Dahua CMS
เล่นไฟล์ จาก Harddisk ที่ถอดจากเครื่อง DVR, NVR Dahua มาต่อกับ PC โดยตรง

>>> Dahua Toolbox Download Link <<<

                                                                   Dahuatoolbox