อุปกรณ์ กล้อง ซอฟท์แวร์ ที่รองรับกล้องวงจรปิดต้าหัว และสามารถทำงานร่วมกันได้

IP Network Camera