ดูกล้องวงจรปิดต้าหัวผ่านมือถือด้วยเทคโนโลยี Point to Point (P2P)

1. โหลดโปรแกรม iDMSS หรือ gDMSS ลงบนโทรศัพท์มือถือ

2. เปิด App เลือก Menu ด้านซ้ายบน > Device Manager > + ด้านขวามือบน > Wired Device  > P2P

3. ตั้งค่า

  •      Name : ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้
  •      SN : ใส่ Serieal Number ของตัวเครื่อง หรือกดเพื่อถ่าย QR Code ที่ข้างกล่อง หรือเมนู Network > P2P ที่ตัวเครื่อง
  •      Username : ใส่ชื่อผู้ใช้
  •      Password : ใส่รหัสผ่าน
  •      Live Preview : เลือก Extra (Sub Stream)
  •      Playback : เลือก Main (Main Stream)

4. กด Start Live Preview ด้านล่าง แค่นี้ก็สามารถที่จะดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือจากที่บ้านหรือที่ทำงานได้ง่ายๆ แล้วครับ