วิธีการคำนวณพื้นที่จัดเก็บ (Dahua Disk Calculator)

 *ใช้คำนวณกับการบันทึกแบบตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น Continued Recording Mode

 *โหลดโปรแกรมคำนวณได้ที่ https://www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter/tools/MaintenanceTools?child=332 (ในชุดโปรแกรม Toolbox)

1. เปิดชุดโปรแกรม Toolbox ทำการ Install โปรแกรม DiskCalculator (เข้าใช้งานครั้งแรกให้ทำการ Register เพื่อขอ Account ในการใช้งานก่อน)

 

2. ทำการเปิดโปรแกรม DiskCalculator โดยกดที่ปุ่ม Open หลังทำการ Install เสร็จ

3. แสดงหน้าต่างโปรแกรม DiskCalculator ให้ทำการใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

    - กดปุ่ม Add Stream

    - ใส่จำนวนกล้องที่จะใช้งานลงในช่อง Channels  (ตัวอย่างใส่ 16 กล้อง)

    - Compression ใส่รูปแบบการบีบอัด H.264 หรือ H.265  (ตัวอย่าง H.264)

    - Resolution ใส่ความละเอียดที่ต้องการ (ตัวอย่างใส่ 2MP FHD)

    - FrameRate ใส่จำนวนเฟรมเรตที่ต้องการ (ตัวอย่างใส่ 25Fps)

    - โปรแกรมจะแสดงจำนวน Bitrate ที่แนะนำในการบันทึก (ตัวอย่างแสดง 3413kbps)

    - ใส่จำนวนวันที่ต้องการในช่อง Recording Day ด้านล่าง (ตัวอย่างใส่ 30 วัน) เสร็จแล้วกดปุ่มคำนวณ โปรแกรมจะแสดงพื้นที่จัดเก็บใน Harddisk ที่ระบบต้องการคือ 16.48TB

    - นำค่าที่ได้ไปใส่ใส่เมนู Camera > Encoder ใน NVR หรือ DVR โดยใส่ค่าให้ครบทุกกล้อง